Thi nói khoác

CỤ NÔNG DÂN: Tôi trồng được củ khoai rõ to. Hôm lấy về, đặt lên ghế hàng xóm, ghế gãy nát bét.

BÀ NÔNG DÂN: Ăn thua gì, quả dưa của tôi còn làm gãy cả cái bàn gỗ nghiến mới tinh.

Bỗng có một CẬU NÔNG DÂN choai choai: Này, hai ông bà đã biết quả bí nhà tôi chưa. Hôm trước để cạnh đường ! Sơ ý thợ xẻ đi ngang qua trộm cái cuống về làm cột đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *