Quy định về viết bài và đăng bình luận.

Xin hãy chú ý rằng những bình luận được gửi tới Lạng Sơn Hương sắc sẽ được kiểm duyệt. Có nghĩa rằng những bình luận bạn gửi tới sẽ không tự động xuất hiện trên trang web. Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối bình luận đó. Chúng tôi không điều chỉnh bình luận của các bạn để bỏ đi những nội dung không được chấp nhận, vì vậy xin vui lòng làm theo những quy định của chúng tôi để bình luận của bạn được chấp nhận.

Sau đây là một số hướng dẫn về việc gửi bình luận:
Xin hãy gửi những bình luận:
-Nêu ra suy nghĩ và phản hồi của bạn về nội dung của một bài viết hoặc bình luận khác. Bạn đồng tình hoặc có suy nghĩ khác? Chúng tôi mong được biết. Xin hãy gửi những bình luận giúp mở rộng cuộc bàn luận. Và chú ý sử dụng ngôn ngữ văn minh, lịch sự.
-Nếu bình luận của bạn có thể khiến thông tin chúng tôi có được đầy đủ, chính xác và sâu sắc hơn, chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp đó.
Xin ĐỪNG gửi những bình luận:
-Có sử dụng ngôn ngữ thô tục, không phù hợp, mang tính công kích hoặc sỉ nhục người khác.
-Nội dung mang tính bạo lực, kì thị chủng tộc, hoặc chỉ trích cá nhân.
-Có tên người sử dụng không phù hợp văn hóa.
-Mang nội dung quảng cáo hoặc thư rác. Những bình luận không liên quan đến bài viết hoặc có đường dẫn tới các trang web khác không liên quan sẽ được coi là thư rác.
-Chê bai bài viết của người khác mà không đưa ra một lí do cụ thể. Những bình luận như vậy không đóng góp gì cho cuộc thảo luận hay giúp đỡ người đọc.
-Chứa những thông tin vi phạm bản quyền mà bạn không có quyền chia sẻ.
-Xâm hại tự do cá nhân hoặc đóng giả người khác.
-Khuyến khích hành vi vi phạm luật pháp.
-Chứa thông tin cá nhân của bạn hoặc người khác ví dụ như địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email. Điều này là vi phạm quyền bí mật cá nhân./ Quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho mọi bạn đọc.
Chúng tôi rất mong nhận được những phản hồi và ý kiến của bạn!