Phú Thọ: Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp Hội ND thành phố Việt Trì đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nắm rõ vai trò, vị trí nòng cốt và trách nhiệm của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn thành phố có 10/10 xã đạt nông thôn mới.

Lễ công bố xã Kim Đức, thành phố Việt Trì đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội ND thành phố đã đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân. Bài học “khó vạn lần dân liệu cũng xong” đã được triển khai vào chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Hội ND thành phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả nhiều mô hình gắn với việc triển khai xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội ND thành phố đã đăng ký xây dựng 25 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, 37 tổ nông dân tự quản, với các nội dung “Sạch đường, sáng ngõ”, “Sạch đồng”, “Đoạn đường tự quản”; mở 2 lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu cho 370 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp trên 24.410 triệu đồng, hiến 16.307 m2 đất, trên 20.900 ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng, phòng học, trạm xá, công trình điện…

Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình Nông thôn mới, toàn thành phố đã nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nông dân để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao từ 300 – 700 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định cho hàng trăm lao động, với thu nhập bình quân từ 4 – 5 triệu đồng/tháng/người.

Thời gian tới, các cấp Hội ND trong thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân./.

Nguồn: hoinongdan.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *