Video thuộc : Dự án truyền thông và giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

Tập Albums có tên : GƯƠNG SÁNG NÔNG DÂN NGHÈO VƯỢT KHÓ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *